Aktuális áraink 2020-ban!

Teremgarázs árak

1. Nap
4.000.-
2. Nap
5.000.-
3. Nap
6.000.-
4. Nap
7.000.-
5. Nap
8.000.-
6. Nap
9.000.-
7. Nap
10.000.-
8. Nap
11.000.-
9-10. Nap
13.000.-
11-12. Nap
15.000.-
13-14. Nap
17.000.-
15-16. Nap
19.000.-
17-18. Nap
21.000.-
19-20. Nap
23.000.-
21-25. Nap
26.000.-
26-31. Nap
28.000.-

Szabadtéri árak

1. Nap
3.000.-
2. Nap
3.500.-
3. Nap
4.000.-
4. Nap
4.500.-
5. Nap
5.000.-
6. Nap
5.500.-
7. Nap
6.000.-
8. Nap
6.600.-
9. Nap
7.300.-
10. Nap
7.900.-
11. Nap
8.200.-
12. Nap
8.700.-
13. Nap
9.500.-
14. Nap
10.500.-
15-20. Nap
11.000.-
21-31. Nap
15.000.-
Foglalását könnyen és gyorsan leadhatja itt!

online parkoló foglalás

Kérjük ellenőrizzék a megadott adatokat!
Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy akik díjmentes reptéri kiszállítást kérnek, a repülőgép indulása előtt legalább 2-2,5 órával korábban szíveskedjenek a parkolónkba érkezni! Köszönjük!

Minden megkezdett nap díjköteles! Cégünk a 24.00 óra után haza érkező vendégeinek 03.00-ig, a parkolóba érkezőknek pedig 22.00-tól nem számítja az adott napot!  Kérjük, vegye figyelembe, bankkártyát nem áll módunkban elfogadni!
Parkolási szolgáltatásunkat igénybe vevő vendégeink részére kérés esetén reptérre történő kiszállítást, illetve onnan visszaszállítást biztosítunk. Ezen szolgáltatásunk árát a parkolási díj nem tartalmazza, de nem is kérünk semmilyen térítést ezért, ezt ingyenesen végezzük.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A szerződés területi hatálya:

Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek.

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére, és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint: 

 • Forgalmi rend
 • Biztonságtechnikai intézkedések
 • Díjszabás
 • Adatkezelés
 • Vegyes rendelkezések

Forgalmi rend

A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h.

A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet irányítja. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók.

A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.

Biztonságtechnikai intézkedések

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: 

 • a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti.
 • a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind az üzemeltető, mind az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül.
 • a parkolás megkezdésekor az üzemeltető felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló lap kiállításához.

A Teremgarázs igénybevételéhez a kocsikulcsot le kell adni, Tűzvédelmi előírás!

Ha bármilyen utólagos (pajzs, stb.) riasztó van a gépjárműben, legyenek szívesek kikapcsolni azt, vagy jelezni a Parkoló Pláza munkatársának!

A nyári időszakban a gépjárművek mindennap távozási sorrendbe kerülnek, mozgatva vannak, ezt legyenek szívesek tudomásul venni!

Minden be- és kiálláskor legyenek szívesek munkatársaink segítségét kérni!

Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.

Az adatokat, illetve fényképfelvételeket az üzemeltető kizárólag hatósági szerveknek – azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni kizárólag hivatalos az adott hatóság működéséhez szükséges felhasználás céljára.

A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

A parkoló lapot az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.

A parkoló lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért  az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható.
Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

Parkolási szolgáltatásunkat igénybe vevő vendégeink részére kérés esetén reptérre történő kiszállítást, illetve onnan visszaszállítást biztosítunk. Ezen szolgáltatásunk árát a parkolási díj nem tartalmazza, de nem is kérünk semmilyen térítést ezért, ezt ingyenesen végezzük.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be- és kiszállását, csomagjaik pakolását.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

Díjszabás
A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat távozáskor fizeti meg készpénzben. Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.

Bankkártya elfogadása nem áll módunkban.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.

A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.
Az üzemeltető adószáma: 67413966-1-33
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Adatkezelés

Az ügyfél a parkoló foglaglás kitöltésével hozzájárul adatainak a Parkoló Pláza általi tárolására és felhasználására.

Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk tovább, de tájékoztató levelek és hírlevél küldésére felhasználjuk.

A hírlevélről leiratkozás a levél alján található linkkel lehetséges, ami után egy újabb foglalás ismételt feliratkozást jelent.

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége:

 • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban és zárt Teremgarázsban tárolja, 
 • a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló lapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, 
 • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és 

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló lap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl - nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

.

Parkolónk megközelítése - Útvonaltervezéshez kattintson ide, majd írja be a kiindulási címet

Parkolónk megközelítése Budapest felől a LISZT FERENC nemzetközi repülőtérre tartva az Üllői út, 4-es Főút Vecsési találkozásánál a kettős körforgalomnál lehajtunk Vecsés irányába.
Parkolónk megközelitése az M0-ás autópálya irányából: M3-as felől érkezve a 37km kő Gyáli kijáratánál, M5-ös felől érkezve 37km kő Vecsési kihajtónál.
Parkoló Pláza foglalás: 06/20 404 9339
Parkoló Pláza
2220 Vecsés, Széchenyi utca 56.
Tel.: 06 20 404 9339
E-mail: parkoloplaza@gmail.com
GPS Szélesség: 47° 24' 25.7"
Hosszúság: 19°14' 15.3"
qrcode
X

A koronavírus járvány ideje alatt továbbra is működik a parkolónk!

Teremgarázsunkban 80 db autó illetve más értékek őrzött tárolását is tudjuk vállalni!