Parkoló Pláza foglalás: 06/20 404 9339
Parcare acoperita si parcare pazita in aer liber de la aeroportul international Liszt Ferenc /Ferihegy/, la doar 5 minute, timp de deplasare.

Curente în 2021!

Garaj acoperit

1. Day
1.500 HUF
2. Days
2.000 HUF
3. Days
2.500 HUF
4. Days
3.000 HUF
5. Days
4.000 HUF
6. Days
5.000 HUF
7. Days
6.000 HUF
8. Days
7.000 HUF
9-10. Days
9.000 HUF
11-12. Days
11.000 HUF
13-14. Days
13.000 HUF
15-16. Days
15.000 HUF
17-18. Days
17.000 HUF
19-20. Days
19.000 HUF
21-25. Days
22.000 HUF
26-31. Days
25.000 HUF

Parcare in aer liber

1-4. Day
2.500 HUF
5-8. Day
4.000 HUF
9-12. Days
5.000 HUF
13-16. Days
6.000 HUF
17-20. Days
7.000 HUF
21-25. Days
8.000 HUF
26-31. Days
10.000 HUF
Rezervarea rapid și ușor vă puteți aplica aici!
Transferul aeroportului este asigurat de Főtaxi, care NU face parte din taxa de parcare, plătită separat șoferului. Taxiul este comandat cu ajutorul nostru la plecare! Este suficient să urci primul taxi la sosire.

Începând cu 11/Aug/2021, serviciul nostru de parcare va fi suspendat!

Fiecare început de taxare zi! Compania noastra are vizitatori vin înapoi acasă după 24:00 03:00 până la ora 22:00 și sosire în parcarea din ziua curentă nu va conta!

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A szerződés területi hatálya:

Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek.

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint: 

 • Forgalmi rend
 • Biztonságtechnikai intézkedések
 • Repülőtéri transzfer ügymenet
 • Díjszabás
 • Vegyes rendelkezések

Forgalmi rend

A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h.

A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet irányítja. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók.

A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.

Biztonságtechnikai intézkedések

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: 

 • a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti.
 • a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind az üzemeltető, mind az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül.
 • a parkolás megkezdésekor az üzemeltető felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló lap kiállításához.

A Teremgarázs igénybevételéhez a kocsikulcsot le kell adni, Tűzvédelmi előírás!

Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.

Az adatokat, illetve fényképfelvételeket az üzemeltető kizárólag hatósági szerveknek – azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni kizárólag hivatalos az adott hatóság működéséhez szükséges felhasználás céljára.

A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

A parkoló lapot az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.

A parkoló lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért  az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható.
Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

Repülőtéri transzfer ügymenete

Az üzemeltető az ügyfelei részére, a parkoló és a, Ferihegy 2A és 2/B. repülőtéri terminálok között, saját kisbusszal biztosítja az oda– és visszautazást  (repülőtéri transzfer).

Ügyfeleinket a Liszt Ferenc repülőtér terminál parkolójában szolgáljuk ki!

A repülőtéri transzfer a parkoló lap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően, a parkoló lapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre.

A transzferszolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 10-20 percen belül rendelkezésre áll a busz, visszaérkezéskor pedig maximum 15-30 percen belül. A menetidő a parkoló és a terminálok között kb. 5-10 perc, forgalomtól függően. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a reptérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be- és kiszállását, csomagjaik pakolását.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

Díjszabás
A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat leparkoláskor fizeti meg készpénzben.Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.

Bankkártya elfogadása nem áll módunkban.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.

A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége:

 • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban és zárt Teremgarázsban tárolja, 
 • a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló lapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, 
 • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és 
 • a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 2/A. és Ferihegy 2/B. terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt.

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló lap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl - nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

Abordarea parcajele - Planificați-vă drumul făcând clic aici, apoi introduceți adresa de începere

Abordarea parcajele De la Aeroportul Internațional din Budapesta Liszt Ferenc, keepin pe drumul Üllői la drumul principal patrulea și la intersecția dintre sensul giratoriu dublu, ieșire spre direcția de Vecsés.
Abordarea parcajele de pe autostrada M0: Venind din M3, pe 37th km post-mile la ieșirea din Gyál, de pe autostrada M5 la 37th km post-mile la ieșirea Vecsés.
Parkoló Pláza foglalás: 06/20 404 9339
Parkoló Pláza
2220 Vecsés, Széchenyi utca 56.
Tel.: 06 20 404 9339
E-mail: parkoloplaza@gmail.com
GPS Szélesség: 47° 24' 25.7"
Hosszúság: 19°14' 15.3"
qrcode